ONLINE LEGAL LANGUAGE COURSES AND ACADEMY

Čo je Vienna LLP certificate
Paragraf_-_symbol-white

Vienna Legal Language Proficiency Certificate je prestížny certifikát z právnickej angličtiny, ktorý preukazuje znalosť civilného a verejného práva vo Veľkej Británii (Anglicko a Wales) a USA.

Paragraf_-_symbol-white

Certifikát udeľuje rakúsky advokát a profesor MMag.Franz J.Heidinger, LL.M. (Virginia) v spolupráci s TransLex GmbH, Viedeň (http://www.vienna-llp.com/).

Paragraf_-_symbol-white

Po zániku možnosti získať certifikát ILEC (International Legal English Certificate) je tento exkluzívny kurz jednou z mála možností ako nadobudnúť fundovaný prehľad o anglofónnom právnom systéme, ktorý je dnes už potrebný na úspešný štart či kariérne napredovanie v advokácii na Slovensku alebo v zahraničí.

Paragraf_-_symbol-white

Efektívnu metodiku výuky Vienna LLP používajú aj právnické fakulty univerzít vo Viedni a Grazi.

Moduly kurzu Vienna LLP

Na výber sú dva moduly:

MODUL: CIVILNÉ PRÁVO (UK a US)

Témy:

 1. Contract Law
 2. Company Law
 3. Commercial Law
 4. Tort Law
 5. Real Estate Law
 6. Employment Law
 7. Family Law
 8. Civil Procedure Law
 9. Law Of Succession
 10. Arbitration

Minimálny počet študijných tém podľa vlastného výberu: 7

MODUL: VEREJNÉ PRÁVO (UK a US)

Témy:

 1. Constitutional Law
 2. Administrative Law
 3. Criminal Law
 4. Criminal Procedure Law
 5. Competition Law
 6. Intellectual Property Law
 7. Tax Law
 8. Insolvency Law
 9. Insurance Law
 

Minimálny počet študijných tém podľa vlastného výberu: 6

Počet hodín výuky (napr. pri minimálnom počte 7 tém): 42

Napríklad:
1 stretnutie k Family Law US + 1 stretnutie k Family Law UK + 1 stretnutie na rozvoj jazykových zručností
1 stretnutie = 2 x 45 minút

Celkový počet stretnutí: 23 (14 x výuka práva + 7 x jazykový kurz + 2 x písomná skúška)
V každom module sú na výber, samozrejme, i všetky témy.
Kurz je potrebné absolvovať zvlášť pre každý modul. Certifikát sa vydáva pre každý modul osobitne.

Podmienky získania Vienna LLP Certificate
Paragraf_-_symbol

angličtina na úrovni B2

Paragraf_-_symbol

aktívna účasť na kurze (prezenčne alebo online)

Paragraf_-_symbol

2 písomné testy (v polovici kurzu a na jeho konci, zahrnuté v účastníckom poplatku)

Paragraf_-_symbol

jedna ústna skúška na konci kurzu (prezenčne vo Viedni prípadne online)

Paragraf_-_symbol

zaplatenie účastníckeho poplatku za kurz: orientačná cena 2 100,00 €

Paragraf_-_symbol

zaplatenie poplatku za ústnu skúšku: cca. 100,00 €

Výhody Vienna LLP Certificate

výber tém podľa vlastného záujmu a špecializácie

unikátna kombinácia jazykového kurzu a teoretických prednášok

odborná právnická angličtina v kontexte civilného a verejného práva

vynikajúca príprava na rokovania so zahraničnými klientmi prípadne na stáž v zahraničí

fundované znalosti dvoch najdôležitejších právnych systémov (Veľká Británia + USA)

právnik – lingvista s excelentným vzdelaním a kariérnymi možnosťami

Učebnice

Učebnice nie sú zahrnuté v účastníckom poplatku za kurz.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutý doplnkový študijný materiál podľa výberu lektora (cvičenia na rozvoj jazykových znalostí: gramatika, slovná zásoba, aktívna komunikácia, odposluchy).

THE PRACTITIONERS‘ GUIDE TO APPLIED COMPARATIVE LAW AND LANGUAGE

 • Volume No. 1: Civil Law & Business Law by Franz J. Heidinger / Andrea Hubalek (editors)
 • Vienna: LexisNexis Verlag ARD Orac GmbH & Co KG, 2021 [1st edition], 752 pages
 • ISBN (Austria LexisNexis) 978-3-7007-7900-1
 • ISBN (Germany C.H.BECK) 978-3-406-76035-8

THE PRACTITIONERS‘ GUIDE TO APPLIED COMPARATIVE LAW AND LANGUAGE

 • Volume No. 2: Public Law & Related Fields of Law by Franz J. Heidinger / Andrea Hubalek (editors)
 • Vienna: LexisNexis Verlag ARD Orac GmbH & Co KG, 2021 [1st edition], 716 pages
 • ISBN (Austria LexisNexis) 978-3-7007-7901-8
 • ISBN (Germany C.H.BECK) 978-3-406-76036-5

Lektorka

Mag.Karolína Šajánková

Paragraf_-_symbol

jediná akreditovaná lektorka pre výuku modelu Vienna LLP na Slovensku.

Paragraf_-_symbol

súdna prekladateľka a tlmočníčka s dlhoročnými skúsenosťami s prekladmi právnych textov

Paragraf_-_symbol

viac informácií nájdete na stránke sajankova.sk

Lektorka

Mag.Karolína Šajánková

Paragraf_-_symbol

jediná akreditovaná lektorka pre výuku modelu Vienna LLP na Slovensku.

Paragraf_-_symbol

súdna prekladateľka a tlmočníčka s dlhoročnými skúsenosťami s prekladmi právnych textov

Paragraf_-_symbol

viac informácií nájdete na stránke sajankova.sk

registrácia

Ak máte ďalšie otázky alebo sa chcete predbežne zaregistrovať na kurz pošlite, prosím, e-mail na adresu: info@ollca.sk V e-maili uveďte svoje meno, priezvisko a modul, o ktorý by ste mali záujem (civilné alebo verejné právo). Zaslaním e-mailu zároveň udeľujete súhlas so zasielaním aktuálnych informácií o kurze.

Kontakt

Mag. phil. Karolína Šajánková
Kozia 593 90872 Závod
sajankova.sk
+421 910 366 201 info@ollca.sk

registrácia

Ak máte ďalšie otázky alebo sa chcete predbežne zaregistrovať na kurz pošlite, prosím, e-mail na adresu: info@ollca.sk V emaili uveďte svoje meno, priezvisko a modul, o ktorý by ste mali záujem (civilné alebo verejné právo). Zaslaním e-mailu zároveň udeľujete súhlas so zasielaním aktuálnych informácií o kurze.

Kontakt

Mag. phil. Karolína Šajánková Kozia 593, 908 72 Závod
sajankova.sk
+421 910 366 201
info@ollca.sk